Home
De verkiezing
Bekijk video
Motiveer je klant
Leer van je klant
Als je wint
Nieuws
Contact
Planning
Blijf op de hoogte
Partners

Privacy Statement

Privacy Statement

Het concept 'Retailer of the Year' is een initiatief van Q&A Insights BV. Q&A Insights BV is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van de gegevens die aan de organisatie worden toevertrouwd. Q&A gaat zorgvuldig om met uw gegevens. De door u ingevulde gegevens worden vastgelegd in een bestand van Q&A panel services BV. Hierbij handelt Q&A Insights BV volgens de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Uitgebreid:

1De bewaking van éénieders privacy is voor het concept 'Retailer of the Year' belangrijk. We houden ons in elk geval aan de volgende regel om éénieders privacy te bewaken:

2Q&A Insights BV noch Q&A panel services BV zullen je persoons- en/of contactgegevens* niet verhuren of verkopen aan een derde partij zonder je expliciete toestemming.


*Dit is alle informatie waarmee u duidelijk kunt worden geïdentificeerd als een individu.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het privacy statement, stuur dan een e-mail naar info@retaileroftheyear.nl.